Werkwijze

Mijn uitgangspunt is ‘doen wat werkt’. Mijn aanpak stem ik af op wie jij bent en wat jij nodig hebt. In kant–en–klare oplossingen geloof ik niet; in jouw vermogen verantwoordelijkheid te nemen voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling des te meer. Mijn rol is jou te prikkelen en aan te moedigen om inzicht te krijgen in waar jij voor staat en wat jou beweegt. Samen vinden we antwoorden waarmee jij verder kunt. Mijn inbreng is een gedegen vakkennis en rijke (levens-)ervaring. Die verbind ik met intuïtie, inventiviteit en inspiratie.

Ik ben ingeschreven in het beroepsregister van Noloc en werk volgens de gedragscode van deze beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

Met mijn aanbod richt ik mij op persoonlijke begeleiding en op het werken met groepen. Voor loopbaanadviseurs en coaches verzorg ik workshops, bijvoorbeeld over het werken met de coachmatrix, dramadriehoek, kernkwaliteiten.

Individueel traject

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we je vragen, wensen en verwachtingen. Is de opdrachtgever iemand anders dan jijzelf, dan vindt er desgewenst ook een 3-gesprek plaats. We maken afspraken over doel(en), werkwijze, frequentie en terugkoppeling. Dit ‘contract’ is het vertrekpunt voor jouw traject. Als het tussen ons niet klikt, of blijkt dat je iets anders nodig hebt, dan verwijs ik je graag door.

De vervolggesprekken duren 1 tot 1,5 uur per keer. Deze vinden eens per 2 – 4 weken plaats. Tussen de gesprekken werk je aan opdrachten. Afhankelijk van de gemaakte afspraken, bespreken we aan het eind van elk gesprek wat er nu nodig is en hoe we verder gaan.
Het aantal gesprekken hangt af van wat wenselijk en nodig is.

Andere opties:

  • Online coaching (via Zoom).
  • Intensieve (1-malige) sparrings-sessie, waarbij je vooraf met opdrachten aan de slag gaat en je kernvragen en doelen voor de sessie formuleert.
  • CV en of LinkedIn profiel-check via email.

Groepen: gespreksleiding, teamcoaching, -korte- workshops en trainingen

Voor groepen van minimaal vier personen geef ik een – creatieve- inspiratiesessie, intervisiebegeleiding, teamcoaching of een workshop/training ‘op maat’. Ook voor gespreksleiding kun je mij benaderen. Ik heb ruime ervaring met het leiden van – spiegel- gesprekken.
We verkennen vraag, wensen en wederzijdse verwachtingen. Daarna maak ik een offerte met doel(en), programma, werkwijze en duur. Eventueel vindt er een vervolggesprek plaats om het programma toe te lichten en/of bij te stellen. Na goedkeuring wordt het programma door mij uitgevoerd conform de afspraken.

Praktisch

  • De gesprekken vinden online plaats of (buiten) in de regio Leiden.
  • Groepstrainingen: online, op een door mij voorgestelde locatie of bij jou in het bedrijf.
  • (aanvullende) Begeleiding kan ook via e-mail, zoom of telefoon.
  • Betaling vindt plaats per gesprek of opdracht.
  • Tarieven op aanvraag beschikbaar.